Sveriges trubadurer
Laban Berglin

Priser

Priserna varierar, vad som påverkar detta är:

Vart spelningen är (reseersättning varierar beroende på hur mycket utrustning som behövs)

Typ av event

Hur mycket folk

Hur länge

Företag eller privat