Sveriges trubadurer

Bra att veta

Att boka en trubadur är allt som oftast enkelt och trubaduren tar hand om allt från transport till utrustning och repertoar. Men för dig som ändå vill lära dig mer om vad en trubadur tar hänsyn till vid bokningar så har jag samlat lite information här.


Publik

Antal personer i publiken är en av faktorerna som avgör hur kraftig ljudanläggning som behövs. Publiken spelar naturligtvis också in vid planeringen av repertoar.


Typ av arrangemang

Påverkar både ljudanläggning, ljus och repertoar. En kraftigare ljudanläggning kan behövas vid exempelvis dans jämfört med viskväll. Ljuset har stor inverkan på stämningen. Utrustning så som CD-spelare eller möjlighet att koppla in en telefon eller dator eller kanske en extra mikrofon för tal och dyligt kan behövas på vissa arrangemang.


Lokal

Även lokalen har stor inverkan på vilken ljudanläggning som behövs. Finns kanske en del utrustning på plats? Om framträdandet skall ske utomhus behövs i regel något kraftigare ljudanläggning jämför med motsvarande publik inomhus. Vid spelning utomhus behövs också ett tält eller annat regnskydd vilket oftast är något som arrangören ordnar med. För större lokaler kan ett 16A eller till och med 32A trefas-eluttag behövas men oftast räcker det med ett vanligt vägguttag(10A enfas).


Tidsschema

Ett tidsschema är alltid bra att göra för att undvika missförstånd mellan arrangör och trubadur. Det kan exempelvis innehålla punkter så som urlastning, uppriggning, soundcheck, framträdande och pauser, nedriggning och inlastning. Schemat bör vara synkat med arrangemangets schema i övrigt så att riggning och soundcheck inte stör arrangemanget.


Mat

Det är ganska vanligt att gästande trubadurer och andra artister bjuds på mat av arrangören även om detta oftast inte är något krav från trubadurens sida. Personligen vill jag göra det så enkelt som möjligt för arrangören och vill inte besvära på något sätt. Därför frågar jag aldrig om det kommer bjudas på mat och inte heller meddelar jag allergier och liknande om det inte efterfrågas. Ett tips till arrangörer som gärna vill bjuda på mat är därför att nämna det på förhand fråga efter allergier för att underlätta planeringen för trubaduren.


Checklistor

Bra att nämna redan vid första kontakt:
- Typ av arrangemang och publik samt publikantal
- Förväntningar på framträdandet och repertoaren
- Om det är utomhus eller inomhus och typ av lokal eller scen
- Spelplatsens adress och önskad start och sluttid för framträdandet
- Om ljus och ljudanläggning finns på plats eller behöver tas med

Bra att nämna vid bokning:
- Telefonnummer till ansvarig och/eller till kontaktperson som är på plats under arrangemanget
- Parkeringsförhållanden
- Scen, lokal eller våning för framträdandet. Så att man hittar rätt väl på plats.
- Om det är långt(över ca 10 meter) till närmsta elutag kan det vara bra att nämna det
- Om mat erbjuds nämn gärna detta och fråga efter ev. allergier
- Faktureringsadress