Sveriges trubadurer

Integritetspolicy

Vid användande av verktyget Sveriges Trubadurer sparas delar av den information som matas in.

Vilken information som sparas

Informationen som sparas är dels de uppgifter som krävs för att skapa en profil(användarnamn, epost och lösenord) samt det material som laddats upp till din profil. Endast senaste versionen av profilen sparas. Du kan själv med lätthet ta del av vilken information som sparats genom att logga in.

Hur länge sparas informationen

Om du inte loggar in på 2 år kommer ett mail skickas där du uppmanas att logga in för att profilen inte skall bli borttagen. Om du fortfarande inte loggat in på 3 månader skickas ytterliggare en påminnelse och om du fortfarande efter det inte loggat in på 3 månader tas alla uppgifter och därmed också profilen bort. Du kan när som helst inaktivera din profil eller be att få den borttagen.

Varför sparas informationen

Epost och lösenord sparas i syfte att säkerställa att bara du kan skapa och modifiera din profil. All annan information som sparas syftar till att marknadsföra dig som trubadur.

Vilka som kommer att ta del av informationen

Ingen information skickas till eller processas av någon. Men med undantag för epost och lösenord finns all sparad information publikt tillgänglig på din profil för allmänheten att beskåda.